Drzewostan bukowy przed cięciem uprzątającym

Autor obrazu: J. Zajączkowski

Na tym etapie odnowienia wzrasta ryzyko uszkodzeń drzew stojących oraz szkód w odnowieniach w wyniku ścinki i zrywki drzew. Zredukowane podczas w zwartym drzewostanie korony po odsłonięciu regenerują wykształcając pędy wtórne z pni. U drzewa dłużej pozostających na otwartej przestrzeni powoduje to istotne obniżenie wartości technicznej drewna.