Drugie piętro bukowe po odsłonięciu cięciami częściowymi

Autor obrazu: J. Zajączkowski

Buk w drzewostanach sosnowych na żyznych siedliskach dość dobrze znosi zdjęcie osłony górnego piętra. Najlepiej jest wykonać ten zabieg wtedy, gdy wierzchołki buków sięgają już koron drzewostanu głównego.