Podgląd obrazów i ich opisów na wybranej stronie tematycznej oraz stronach bezpośrednio podrzędnych (jeśli występują)
 
Strona: Cięcia odsłaniające
 
Rozdział:
(początek strony)
 
Drzewostan bukowy podczas cięć odsłaniających (J.Z.)
 
Warunkiem uniknięcia dużych szkód w odnowieniach podczas rębni częściowej wielkopowierzchniowej jest dobre udostępnienie odnawianej strefy za pomocą gęstej sieci szlaków zrywkowych.
 
Id=10615
 
Drugie piętro bukowe po odsłonięciu cięciami częściowymi (J.Z.)
 
Buk w drzewostanach sosnowych na żyznych siedliskach dość dobrze znosi zdjęcie osłony górnego piętra. Najlepiej jest wykonać ten zabieg wtedy, gdy wierzchołki buków sięgają już koron drzewostanu głównego.
 
Id=10659
 
Rozdział:
Cele cięć odsłaniających
 
Ze względu na wrażliwość na szkody od przymrozków, młode buki wymagają powolnego odsłaniania w wielu nawrotach cięciach (J.Z.)
 
Liście młodego buka w dwa tygodnie po ostrym przymrozku.
 
Id=10660
 
Rozdział:
Przestrzenne zróżnicowanie cięć
 
Cięcia odsłaniające powinny mieć intensywność zróżnicowaną w zależności od tempa wzrostu odnowień (J.Z.)
 
Pierwsze cięcie odsłaniające wykonano tylko nad kępami dostatecznie gęstych nalotów.
 
Id=10681


1.Tu wykonano cięcie odsłaniające
 
Reakcją na niepodziewanie niską skuteczność naturalnego obsiewu może być wydłużenie okresu odnowienia i zróżnicowanie jego struktury wysokościowej (L.B.)
 
Projektowana pierwotnie w drzewostanie bukowym rębnia częściowa wielkopowierzchniowa, w praktyce - wskutek problemów z uzyskaniem odnowienia - została zastąpiona rębnią stopniową gniazdową udoskonaloną.
 
Id=10788
 
Rozdział:
Pora wykonania
 
Podrosty przetrzymane w zbytnim zagęszczeniu łatwo ulegają uszkodzeniom podczas ostatnich cięć w odnawianym drzewostanie (J.Z.)
 
Szkody w młodniku bukowym po cięciu uprzątającym. Wczesne obniżenie zagęszczenia drzewek mogłoby wzmocnić je na tyle, aby wytrzymały nacisk mniejszych gałęzi upadającej korony.
 
Id=10764


1.Rachityczne podrosty uszkodzone przy odsłonięciu