Reakcją na niepodziewanie niską skuteczność naturalnego obsiewu może być wydłużenie okresu odnowienia i zróżnicowanie jego struktury wysokościowej

Autor obrazu: L. Bolibok

Projektowana pierwotnie w drzewostanie bukowym rębnia częściowa wielkopowierzchniowa, w praktyce - wskutek problemów z uzyskaniem odnowienia - została zastąpiona rębnią stopniową gniazdową udoskonaloną.