Podgląd obrazów i ich opisów na wybranej stronie tematycznej oraz stronach bezpośrednio podrzędnych (jeśli występują)
 
Strona: Cięcie przygotowawcze
 
Rozdział:
(początek strony)
 
Efektem cięć przygotowawczych powinna być pokrywa 'z daleka zielona, z bliska brązowa' (J.Z.)
 
Pokrywa odpowiednia dla kiełkowania nasion dębu. W rozproszeniu występują typowe gatunki grądowe (dąbrówka, przylaszczka i in.). Brak darni i roślin silnie ocieniających glebę (np. szczyru).
 
Id=10609


1.Siewka dębu
 
Rozdział:
Cele cięć przygotowawczych
 
Domieszki liści innych gatunków zapobiegają powstaniu zbitej warstwy w ściółce bukowej i pogorszeniu się warunków kiełkowania nasion (J.Z.)
 
Ściółka bukowo-dębowa. Liście dębu zwykle nie zasychają w jednej płaszczyźnie, co uniemożliwia tworzenie zbitej warstwy.
 
Id=10613


1.Skręcony suchy liść dębu
 
Rozdział:
Nasilenie
 
W miejscach opanowanych przez trzcinnik szanse na uzyskanie odnowienia naturalnego są minimalne (L.B.)
 
Id=10784


1.Odnowienie pod okapem

2.Trzcinnik w miejscu prześwietlonym
 
Stała obecność chwastów zmusza do ostrożności podczas cięć przygotowawczych (J.Z.)
 
Jeżyna ma tylko nieco większe wymagania świetlne od buka. Przedwczesne rozluźnienie zwarcia mogłoby spowodować jej szybki rozwój, a tym samym utrudnić naturalny obsiew w tym drzewostanie.
 
Id=10608


1.Jeżyna w cienistym drzewostanie bukowym