Rębnia częściowa gniazdowa IId
 
Autor strony: L. Bolibok
 
Organizacja i technika cięć     Schemat rębni IId w Zasadach Hodowli Lasu    
 
 
 
Rębnię częściową gniazdową stosuje się na strefach o szerokości do 150 m lub w całych drzewostanach o ogólnej powierzchni nie przekraczającej 6 ha. Znajduje ona zastosowanie do odnawiania drzewostanów mieszanych (np. jodłowo-sosnowych, bukowo-sosnowych, dębowo-sosnowych) bądź do ich tworzenia.

Szczegółowe informacje o możliwościach stosowania tej rębni można znaleźć w artykule K. Hołowińskiego.

 
Schemat rębni częściowej gniazdowej IId
 
««
Organizacja i technika cięć
 
W rębni IId na gniazdach odnawiane są cięciami częściowymi gatunki obecne w odnawianym drzewostanie, bądź pod osłoną górną przerzedzonego drzewostanu podsadzane są gatunki nowo wprowadzane. Powierzchnię poza gniazdami odnawia się po wykonaniu cięcia zupełnego gatunkami dobrze dostosowanymi do wzrostu na powierzchni otwartej.

Powierzchnia gniazd może zajmować do 40% odnawianej powierzchni strefy. Cięcie na gniazdach powinno być wykonane na tyle wcześniej w stosunku do powierzchni międzygniazdowej, aby zapewnić odnowieniu gatunku domieszkowego odpowiednie wyprzedzenie (np. dla jodły około 20 lat, dla buka 10-15 lat).

 
Schemat rębni IId w Zasadach Hodowli Lasu
 
Wskaż poniższy symbol prezentacji, aby zobaczyć powiększoną, barwną i opatrzoną komentarzami wersję schematu tej rębni, włączonego do ostatniego wydania Zasad Hodowli Lasu.
 
Rębnia IId - ilustracje z ZHL 2003
««