1/12.   Rębnia częściowa gniazdowa IId

Autor obrazu: B. Brzeziecki