2/12.   Drzewostany odnawiane rębnią IId

Autor obrazu: B. Brzeziecki