3/12.   Cięcia przygotowawcze

Autor obrazu: B. Brzeziecki