4/12.   Drzewostan przygotowany do odnowienia

Autor obrazu: B. Brzeziecki