1/6.   Drzewostan sosnowy z kępowym i grupowym występowaniem gatunków ciężkonasiennych

Autor obrazu: M. Orzechowski