Literatura uzupełniająca do strony:
Rębnia częściowa gniazdowa IId
 
Poniżej zestawiono pozycje literatury zawierające informacje uzupełniające do treści przedstawionych na wybranej stronie tematycznej. Odnośniki od nazwisk autorów kierują do zestawień wszystkich tych pozycji danego autora, które zostały wykorzystane w poradniku.
 
  • "Cięcia odnowieniowe: Poradnik leśniczego" Bernadzki E., PWRiL, Warszawa, 2000.
  • "Możliwości wykorzystania rębni IId do przebudowy litych drzewostanów" Hołowiński K., Las. Pol. 17, 1998.
  • "Nowoczesne metody gospodarowania w lasach górskich" Poznański R., Jaworski A., Wyd. CILP, 2000.
  • "Wykorzystanie odnowień naturalnych w rębniach gniazdowych w Nadleśnictwie Namysłów" Czubkowski J., Przegl. Leśn. 11, 2003.

  •  
    Zobacz również:     Pełny wykaz wykorzystanych w poradniku pozycji literatury     Zestawienie wszystkich autorów