Podgląd slajdów i opisów wybranego pokazu
 
Pokaz: Schemat rębni częściowej gniazdowej IId
 
 
01: Rębnia częściowa gniazdowa IId (B.B.)
 
Id=15401
 
02: Drzewostany odnawiane rębnią IId (B.B.)
 
Rębnię IId stosuje się w celu naturalnego odnowienia obsiewem górnym gatunku domieszkowego, występującego w drzewostanie w zmieszaniu kępowym. Dla pozostałych gatunków przewiduje się odnowienie sztuczne. Modyfikacją opisanego postępowania jest odsłonięcie kęp spontanicznych samosiewów, przedstawione w opisie rębni IIIa.
 
Id=15402


1.Kępowa domieszka gatunku ciężkonasiennego
 
03: Cięcia przygotowawcze (B.B.)
 
Celem cięć przygotowawczych jest poprawa genetycznej struktury populacji gatunku odnawianego naturalnie, dopuszczenie światła do koron oraz doprowadzenie do właściwego stanu pokrywy gleby. Cięcia takie nie są potrzebne w prawidłowo pielęgnowanych drzewostanach.
 
Id=15403


1.Usunięcie drzewa wadliwego
 
04: Drzewostan przygotowany do odnowienia (B.B.)
 
Drzewostan ze światłożądnym gatunkiem głównym oraz kępową domieszką gatunku ciężkonasiennego.
 
Id=15404


1.Ściółka w stanie odpowiednim do przyjęcia nasion
 
05: Rok nasienny (B.B.)
 
Rębnię IId powinno się wykonywać tylko w roku obfitego urodzaju gatunku odnawianego naturalnie.
 
Id=15405


1.Obfite obradzanie gatunku domieszkowego
 
06: Cięcie obsiewne (B.B.)
 
W cięciu obsiewnym w kępach gatunku domieszkowego przerzedza się okap usuwając osobniki o słabszym przyroście. U gatunków ciężkonasiennych cięcia wykonuje się dopiero po opadnięciu nasion.
 
Id=15406


1.Rozluźnienie okapu nad kępami
 
07: Drzewostan po cięciu obsiewnym (B.B.)
 
Zwarcie w kępach po cięciu obsiewnym może być niższe niż w przypadku cięć prowadzonych w całym drzewostanie, ponieważ kępy pozostają pod osłoną boczną zwartego drzewostanu.
 
Id=15407
 
08: Powstanie i rozwój nalotu (B.B.)
 
Po jednym roku nasiennym odnowienia powinny pokrywać całą powierzchnię gniazd utworzonych w kępach gatunku domieszkowego. Ewentualne miejsca słabiej pokryte nalotem należy podsiać lub uzupełnić sztucznie w 2-3 roku.
 
Id=15408


1.Cała powierzchnia gniazd pokryta odnowieniem
 
09: Cięcie odsłaniająco-uprzątające na gniazdach (B.B.)
 
Ze względu na silne oddziaływanie przyległego drzewostanu na odnowienia na gniazdach, wyrażające się ocienianiem, stabilną ochroną przed przymrozkami oraz konkurencją korzeniową, osłona górna gniazd powinna być zdjęta dość wcześnie, po przekroczeniu przez odnowienia wysokości 0.5 m. Całą osłonę usuwa się w jednym cięciu, obalając korony drzew w otaczający drzewostan.
 
Id=15409


1.Szybkie usunięcie osłony znad gniazd
 
10: Drzewostan po cięciu uprzątającym na gniazdach (B.B.)
 
Po prawidłowo wykonanych pracach ścinkowo-zrywkowych gniazda powinny pozostać pokryte w 100% mało zróżnicowanymi, niskimi podrostami.
 
Id=15410


1.Gniazda bez uszkodzeń od ścinki i zrywki
 
11: Cięcie zupełne na powierzchni międzygniazdowej (B.B.)
 
Drzewostan na powierzchni międzygniazdowej usuwa się jednym cięciem po osiągnięciu przez odnowienia na gniazdach wysokości zabezpieczeni abiologicznego (1.0-1.5 m). Jak w przypadku rębni zupełnej, na zrębie pozostawia się kępy starodrzewu oraz ewentualnie nadające się do dalszej hodowli płaty wyprowadzone z dolnych warstw starego drzewostanu.
 
Id=15411


1.Gniazda wyrośnięte do wysokości 1-1.5 m

2.Usunięcie drzewostanu na powierzchni międzygniazdowej
 
12: Sztuczne odnowienie powierzchni międzygniazdowej (B.B.)
 
Oprócz głównego gatunku światłożądnego, powinny być na tym etapie wprowadzane również właściwe dla siedliska inne gatunki domieszkowe.
 
Id=15412


1.Sztuczne odnowienie powierzchni międzygniazdowej

2.Gatunek kontaktowy wokół gniazda