10/12.   Drzewostan po cięciu uprzątającym na gniazdach

Autor obrazu: B. Brzeziecki