11/12.   Cięcie zupełne na powierzchni międzygniazdowej

Autor obrazu: B. Brzeziecki