6/12.   Cięcie obsiewne

Autor obrazu: B. Brzeziecki