Podgląd slajdów i opisów wybranego pokazu
 
Pokaz: Rębnia IId - ilustracje z ZHL 2003
 
 
01: Drzewostan sosnowy z kępowym i grupowym występowaniem gatunków ciężkonasiennych (M.O.)
 
Celem stosowania rębni częściowej gniazdowej jest w tym przypadku wykorzystanie odnowienia naturalnego pod istniejącymi płatami dębu i buka. Na powierzchni pomiędzy nimi zostanie wykonane cięcie zupełne i sztuczne odnowienie gatunkami światłożądnymi.
 
Id=12401
 
02: Cięcia przygotowawcze i prześwietlające wśród gatunków ciężkonasiennych (M.O.)
 
Do odnowienia samosiewem górnym przeznacza się te płaty domieszek, które w przyszłości mogą zapewnić odpowiednią powierzchnię gniazd. Drzewa rosnące w zmieszaniu jednostkowym nie spełniają tego wymogu. W wybranych kępach lub grupach rozpoczyna się cięcia częściowe.
 
Id=12402
 
03: Odnowienie naturalne na gniazdach (M.O.)
 
Odnowienie naturalne na gniazdach uzyskuje się za pomocą cięć obsiewnych.
 
Id=12403
 
04: Cięcia odsłaniające na gniazdach (M.O.)
 
Udane odnowienie naturalne gatunków ciężkonasiennych na gniazdach wymaga dość szybkiego zdjęcia osłony górnej. Zastępuje ją wciąż utrzymywana osłona boczna starego drzewostanu.
 
Id=12404
 
05: Cięcie zupełne na powierzchni międzygniazdowej (M.O.)
 
Cięcie zupełne na powierzchni międzygniazdowej wykonuje się po wyrośnięciu odnowienia naturalnego na gniazdach. Pozostawia się kępy starodrzewu, a także młodsze kępy wartościowych gatunków domieszkowych.
 
Id=12405
 
06: Odnowienie sztuczne powierzchni międzygniazdowej (M.O.)
 
Powierzchnię międzygniazdową odnawia się sztucznie gatunkami światłożądnymi, z wykorzystaniem mikrozróżnicowania siedliskowego na uprawie do wprowadzenia bardziej wymagających domieszek.
 
Id=12406