4/6.   Cięcia odsłaniające na gniazdach

Autor obrazu: M. Orzechowski