5/6.   Cięcie zupełne na powierzchni międzygniazdowej

Autor obrazu: M. Orzechowski