Indeks ilustracji w pokazach slajdów
 
Autor strony: J. Zajączkowski
 
 
 
Poniżej podano alfabetyczny wykaz tytułów pokazów slajdów wykorzystanych w poradniku oraz uporządkowane zestawy obrazów (schematów lub fotografii) w poszczególnych pokazach.

W przypadku większości przeglądarek, najechanie kursorem myszki na wybraną miniaturę slajdu powoduje chwilowe wyświetlenie obok niej żółtego pola z tytułem tego slajdu.

Aby obejrzeć w powiększeniu wybraną ilustrację, wskaż myszką obraz jej podglądu. W celu zakończenia podglądu i powrotu na niniejszą stronę należy wcisnąć odpowiedni klawisz funkcyjny przeglądarki (WSTECZ lub BACK). Użycie zdefiniowanych na stronie podglądu klawiszy nawigacyjnych (np. ZAKOŃCZ PODGLĄD) spowoduje natomiast przekierowanie na tą stronę poradnika, z której normalnie wywoływany jest wskazany obraz lub pokaz slajdów. Uwaga - ponowne otwarcie strony przeglądu ilustracji będzie trwało dłuższą chwilę ze względu na rozmiar ładowanej grafiki.
 

 
Drzewa na otwartych powierzchniach łagodzą ich mikroklimat i różnicują strukturę (J.Z., P.Z.)
     
««
Kępy starodrzewu na zrębie (J.Z.)
       
    
««
Konsekwencje zbyt długiego przetrzymania odnowień na gniazdach (J.Z., W.G.)
       
 
««
Naturalne odnowienie dębu (W.G., T.A., J.Z.)
      
««
Odnowienie sosny w rębni przerębowej (S.D., J.Z.)
   
««
Przykłady granic transportu (L.B.)
    
««
Rębnia Ib - ilustracje z ZHL 2003 (M.O.)
     
««
Rębnia Ic - ilustracje z ZHL 2003 (M.O.)
     
««
Rębnia IIa - ilustracje z ZHL 2003 (M.O.)
       
««
Rębnia IIc - ilustracje z ZHL 2003 (M.O.)
     
««
Rębnia IId - ilustracje z ZHL 2003 (M.O.)
      
««
Rębnia IIIa - ilustracje z ZHL 2003 (M.O.)
       
 
««
Rębnia IIIb - ilustracje z ZHL 2003 (M.O.)
       
     
««
Rębnia IVa - ilustracje z ZHL 2003 (M.O.)
       
    
««
Rębnia IVb - ilustracje z ZHL 2003 (M.O., B.B.)
       
   
««
Rębnia IVc - ilustracje z ZHL 2003 (M.O.)
       
««
Rębnia IVd - ilustracje z ZHL 2003 (M.O.)
       
 
««
Rębnia IVd w drzewostanach z jodłą, bukiem i świerkiem (B.B.)
     
««
Rębnia V - ilustracje z ZHL 2003 (M.O.)
   
««
Schemat cięcia brzegowego (B.B.)
       
       
««
Schemat cięcia częściowego (B.B.)
       
    
««
Schemat cięcia gniazdowego (B.B.)
       
««
Schemat cięcia przerębowego (B.B.)
    
««
Schemat cięcia zupełnego (B.B.)
       
««
Schemat rębni częściowej gniazdowej IId (B.B.)
       
    
««
Schemat rębni częściowej wielkopowierzchniowej IIa (B.B.)
       
       
««
Schemat rębni gniazdowej częściowej IIIb - bez osłony gniazd (B.B.)
       
    
««
Schemat rębni gniazdowej częściowej IIIb - z osłoną gniazd (B.B.)
       
    
««
Schemat rębni gniazdowej zupełnej IIIa - z odnowieniem sztucznym (B.B.)
       
   
««
Schemat rębni gniazdowej zupełnej IIIa - z odsłonięciem podrostów (B.B.)
    
««
Schemat rębni stopniowej brzegowo-smugowej IVc - widok z boku (B.B.)
       
    
««
Schemat rębni stopniowej brzegowo-smugowej IVc - widok z góry (B.B.)
       
««
Schemat rębni stopniowej gniazdowej IVa - widok z boku (B.B.)
       
      
««
Schemat rębni stopniowej gniazdowej IVa - widok z góry (B.B.)
       
    
««
Schemat rębni stopniowej gniazdowej udoskonalonej IVd (B.B.)
       
  
««
Schemat rębni stopniowej gniazdowo-smugowej IVb - widok z boku (B.B.)
       
     
««
Schemat rębni stopniowej gniazdowo-smugowej IVb - widok z góry (B.B.)
       
     
««
Schemat rębni zupełnej pasowej Ib (B.B.)
       
    
««
Schemat rębni zupełnej smugowej Ic (B.B.)
       
   
««
Wyprzedzające odnowienie jodły i buka w rębnych drzewostanach sosnowych (J.Z.)
   
««
Zagospodarowanie brzegu lasu (J.Z., W.G.)
       
    
««
Zagospodarowanie starodrzewów (J.Z.)
       
       
 
««
Zasady naturalnego odnawiania sosny (J.Z., T.A.)
       
       
       
  
 
Łączna liczba pozycji w indeksie: 43 szt. (413 obrazów)
Oprócz powyższej listy miniatur, możesz także przejrzeć listę większych obrazów.
««