8/12.   Powstanie i rozwój nalotu na powierzchni międzygniazdowej

Autor obrazu: B. Brzeziecki