7/12.   Cięcie obsiewne na powierzchni międzygniazdowej

Autor obrazu: B. Brzeziecki