1/12.   Rębnia gniazdowa częściowa IIIb - bez osłony gniazd

Autor obrazu: B. Brzeziecki