12/12.   Uzupełnienia gatunkami szybkorosnącymi

Autor obrazu: B. Brzeziecki