9/12.   Cięcie odsłaniające na powierzchni międzygniazdowej

Autor obrazu: B. Brzeziecki