10/12.   Czyszczenia na gniazdach

Autor obrazu: B. Brzeziecki