3/14.   Cięcia przygotowawcze

Autor obrazu: B. Brzeziecki