2/14.   Drzewostany odnawiane rębnią IVa

Autor obrazu: B. Brzeziecki