1/14.   Rębnia stopniowa gniazdowa IVa - widok z boku

Autor obrazu: B. Brzeziecki