4/14.   Drzewostan po cięciu przygotowawczym

Autor obrazu: B. Brzeziecki