5/14.   Inicjowanie obsiewu w ośrodkach odnowieniowych - cięcie brzegowe

Autor obrazu: B. Brzeziecki