6/14.   Powstanie pierwszych ośrodków odnowieniowych

Autor obrazu: B. Brzeziecki