7/14.   Formowanie struktury pionowej odnowień za pomocą cięć odsłaniających

Autor obrazu: B. Brzeziecki