8/14.   Powstanie pierwszych stożków odnowieniowych

Autor obrazu: B. Brzeziecki