9/14.   Całkowite odsłonięcie pierwszych stożków odnowieniowych

Autor obrazu: B. Brzeziecki