10/14.   Drzewostan po odsłonięciu stożków odnowieniowych

Autor obrazu: B. Brzeziecki