11/14.   Poszerzanie istniejących i tworzenie nowych ośrodków odnowienia

Autor obrazu: B. Brzeziecki