12/14.   Łączenie się grup i kęp odnowienia

Autor obrazu: B. Brzeziecki