13/14.   Usuwanie resztek starodrzewu

Autor obrazu: B. Brzeziecki