20/26.   Pod okapem drzewostanu podrosty sosnowe mogą być utrzymane przez kilkanaście i więcej lat

Autor obrazu: T. Andrzejczyk