26/26.   Nowe samosiewy uzyskane w bruzdach wyoranych pomiędzy kępami starszych podrostów

Autor obrazu: J. Zajączkowski