25/26.   Zwarte płaty odnowień podokapowych należy włączać do przyszłego drzewostanu

Autor obrazu: J. Zajączkowski