21/26.   Podrosty sosnowe wzrastające w warunkach nadmiernego ocienienia

Autor obrazu: T. Andrzejczyk