22/26.   Podrosty sosny rosnące w dużym ocienieniu mają horyzontalny układ pędów bocznych

Autor obrazu: T. Andrzejczyk