23/26.   Podrosty sosny rosnące w dobrym oświetleniu mają pędy boczne ustawione pod kątem ostrym

Autor obrazu: T. Andrzejczyk