3/13.   Podział kompleksów starodrzewu na ostępy

Autor obrazu: B. Brzeziecki