13/13.   Struktura ostępu w zaawansowanej fazie odnowienia

Autor obrazu: B. Brzeziecki