1/13.   Rębnia stopniowa gniazdowo-smugowa IVb - widok z boku

Autor obrazu: B. Brzeziecki