2/13.   Drzewostany odnawiane rębnią IVb

Autor obrazu: B. Brzeziecki