12/13.   Cięcie uprzątające (brzegowe) na smudze 2. i obsiewne na smudze 3.

Autor obrazu: B. Brzeziecki